Ziua prăznuirii: 19 noiembrie

Condacul 1:
Ai urmat Sfinte Sfinţite Mucenice Daniel, lui Hristos în toate, cuvântul Lui răspândind la toate popoarele şi învăţătura Lui curată păstrând-o spre dăruire tuturor, şi de moartea mucenicească, pe care o lăudai, te-ai învrednicit, iar acum, odihnă în rai pentru ostenelile tale de la Dumnezeu căpătând, nu încetezi a te ruga lui pentru noi cei ce-ţi cântăm: Aliluia!

Icosul 1:
Cel ce în viaţă Evanghelia lui Hristos neîncetat ai propovăduit şi harul preoţiei ai făcut să lucreze, şi de cei ce trupul pot să-l ucidă nu te-ai temut, mărturisind pe Hristos până la moarte, roagă-te pentru noi cei ce mărturia ta cinstim şi-ţi cântăm ţie aşa:
Bucură-te, de Dumnezeu cuvântătorule,
Bucură-te, neostenit propovăduitorule,
Bucură-te, cel ce pe Hristos ai iubit mai presus de orice;
Bucură-te, cel ce iubind pe oameni la El i-ai adus;
Bucură-te, cel ce împotriva rătăcirii ai lucrat;
Bucură-te, că nădejdea ta la Dumnezeu a fost;
Bucură-te, că lucrarea potrivnicilor Ortodoxiei ai surpat;
Bucură-te, că precum Apostolul Toma, rob lui Hristos te-ai făcut;
Bucură-te, că precum Proorocul Daniel, pe Dumnezeu ai mărturisit;
Bucură-te, că la Biserica lui Hristos sute de oameni ai adus;
Bucură-te, că întru Hristos bucurie ai aflat;
Bucură-te, că pentru El, cu viaţa ta ai mărturisit;
Bucură-te, Sfinţite Mucenice Daniele!

Condacul al 2-lea:
Din copilărie pe Dumnezeu ai dorit şi afară de cuvântul Lui, alt rost vieţii nu ai căutat, ascultând de Scriptură înaintea tuturora şi totdeauna pe Hristos dorind a-L sluji; harul preoţiei dorindu-l tu din tot sufletul, Hristos ţi l-a dăruit, bun păstor arătându-te turmei sale, pentru care viaţa ţi-ai pus, slăvind pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea:
Cugetul ţi l-ai păzit, sfinte, în tinereţe, neatins de reaua învăţătură a ateilor comunişti, şi între oameni ai lucrat neîncetat, sfinte, cuvântul lui Dumnezeu răspândind şi ajutând pe toţi, pe străzi, în şcoli şi în biserici, însetat fiind de mântuirea fraţilor tăi; pentru aceea toţi cei pe care i-ai adus sau întors către Hristos acum îţi cântă ţie:
Bucură-te, că bucurie întru Hristos ai aflat;
Bucură-te, că lumina Lui sub obroc nu o ai ţinut;
Bucură-te, că adevărat cetăţean al cerului ai fost;
Bucură-te, că ai propovăduit în lungul şi în latul pământului;
Bucură-te, că pe copii să vină la Hristos i-ai chemat;
Bucură-te, că între oameni neîncetat ai lucrat;
Bucură-te, că, după pilda Mântuitorului, de păcătoşi nu te-ai scârbit;
Bucură-te, că iubirea ta de oameni la aceştia a rodit;
Bucură-te, că înaintea lui Dumnezeu ai umblat;
Bucură-te, că Dumnezeu calea ţi-a arătat;
Bucură-te, că de la îndrumarea Lui nu te-ai abătut;
Bucură-te, că pentru dragostea ta, harul Lui ai primit;
Bucură-te, Sfinţite Mucenice Daniele!

Condacul al 3-lea:
Sfântului Vasile cel Mare urmând, ai înţeles, Sfinţite Mucenice Daniele, că adevărata filozofie este gândirea la moarte; şi cu gândul acesta, sfârşit bun înaintea lui Hristos căutând, şi pe copii ai învăţat că tinereţea nu înseamnă uitarea de sfârşitul vieţii şi de judecata lui Dumnezeu, neîncetat cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea:
Dascăl bun ai fost, Sfinte, copiilor şi tuturor celor lipsiţi de cuvântul lui Dumnezeu, cu drag propovăduind Evanghelia lui Hristos prin cuvânt şi prin scris, din toate eresurile şi din schisme ajutând pe oameni să se întoarcă în cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică; pentru aceasta mulţumind lui Dumnezeu creştinii îţi cântă ţie, Sfinţite Mucenice:
Bucură-te, bunule păstor;
Bucură-te, dascăle;
Bucură-te, propovăduitorul Adevărului;
Bucură-te, că întru Hristos pe oameni ai adunat;
Bucură-te, că împotriva eresurilor ai luptat;
Bucură-te, că pe cei rătăciţi, la Biserică i-ai înturnat;
Bucură-te, că filozofiile mincinoase le-ai stricat;
Bucură-te, că în cer comoara ta ţi-ai strâns;
Bucură-te, că pe pământ lui Hristos ai urmat;
Bucură-te, în dulcea lui Hristos iubire;
Bucură-te, pentru oameni în adevărată dăruire;
Bucură-te, neobosit căutător de cele duhovniceşti,
Bucură-te, Sfinţite Mucenice Daniele!

Icosul al 4-lea:
Ai înţeles, Sfinte, că Biserica lui Hristos se înnoieşte prin propovăduire la neamurile păgâne, şi cu dragoste şi cu cuvânt viu, de Dumnezeu insuflat, ai predicat între cei lipsiţi de Adevăr, pe mulţi dintre ei aducând la înnoirea prin baia Botezului; pentru aceea împreună cu cei de tine luminaţi îţi cântăm acum: Aliluia!

Icosul al 4-lea: Învăţăturii celei rele a falsului profet Mahomed te-ai împotrivit neîncetat, sfinte, şi rătăcirii păgâne a budiştilor, şi pe cei alunecaţi în capcana diavolească a ocultismului ai sprijinit, pe toate neamurile întru Hristos iubind şi dorind ca toţi la cunoştinţa adevărului să vină; pentru aceea de pretutindeni acum auzi cântări:
Bucură-te, că la multe popoare ai propovăduit;
Bucură-te, că Evanghelia lui Hristos o ai răspândit;
Bucură-te, că tătarilor în limba lor ai slujit;
Bucură-te, că dintre kirghizi sute ai convertit;
Bucură-te, că în Asia Centrală cuvântul Domnului ai purtat;
Bucură-te, că spre caucazieni cu drag te-ai întors;
Bucură-te, că pe fanaticii wahhabiţi, la Hristos i-ai adus;
Bucură-te, că pe mollahi înfruntându-i i-ai biruit;
Bucură-te, că pentru Africa ai dăruit;
Bucură-te, că spre Thailanda râvna ta te ducea;
Bucură-te, că pe mulţi, din închinarea satanei ai scăpat;
Bucură-te, că mulţi necredincioşi ai botezat;
Bucură-te, Sfinţite Mucenice Daniele!

Condacul al 5-lea:
Ai slujit lui Hristos din tot sufletul, şi la durerile trupului tău nu te-ai plecat, Sfinte, că neţinând cont de a ta suferinţă, întotdeauna sfintele slujbe ai împlinit cu dragoste, cu ceilalţi oameni adunându-te în numele Mântuitorului, pe Care întotdeauna în suflet L-ai purtat, cântând Lui: Aliluia!

Icosul al 5-lea:
Dragoste duhovnicească în suflet simţind, Sfinte Daniele, ai înălţat biserică în Moscova Sfântului Apostol Toma şi acolo, nu doar sfintele slujbe, ci şi cateheze ai săvârşit, şi celor doborâţi de necazuri şi de chinuri sufleteşti ai ştiut să le fii aproape, îndrumându-i către Hristos, Cel care dă odihnă sufletelor ostenite şi împovărate, pentru care lucrare cântăm ţie:
Bucură-te, că Sfântului Apostol Toma, biserică ai zidit;
Bucură-te, că Sfântului Prooroc Daniel, catedrală ai plănuit;
Bucură-te, că poporul Moscovei te-a iubit;
Bucură-te, că printre ei mereu te-ai aflat;
Bucură-te, că ai fost sprijin celor rătăciţi;
Bucură-te, că ai ajutat pe săraci;
Bucură-te, că de a ta familie te-ai îngrijit;
Bucură-te, că pe copii tăi creştineşte i-ai crescut;
Bucură-te, că oamenilor, Sfânta Scriptură ai explicat;
Bucură-te, că pe femeia vrăjitoare, la pocăinţă ai adus;
Bucură-te, că tinerei budiste pe Hristos ai arătat;
Bucură-te, că pe toţi cu drag i-ai îmbrăţişat;
Bucură-te, Sfinţite Mucenice Daniele!

Condacul al 6-lea:
În vremurile tulburate de filozofii mincinoase, până şi în Biserică a pătruns înşelarea, dar tu, Sfinte, tuturor greşelilor dogmatice cu sârg te-ai împotrivit, şi cu harul lui Dumnezeu strălucind, ai îndepărtat rătăcirile de la mulţi oameni, şi pe Hristos cel adevărat ai propovăduit, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea:
Nu te-ai amăgit, Sfinte, de rătăcirile ce zguduie Biserica, şi cu credinţă nestrămutată în adevărul evanghelic ai arătat a lor nimicnicie, neprivind la altcineva decât la Hristos şi de proorocii mincinoşi şi lupii răpitori păzind turma ta, aşa încât toţi cântă ţie:
Bucură-te, păstorule credincios;
Bucură-te, că ai nădăjduit în Dumnezeu;
Bucură-te, că nu te-ai lăsat amăgit;
Bucură-te, că de falsa smerenie te-ai ferit;
Bucură-te, că teama sfârşitului lumii ai ruşinat;
Bucură-te, că rătăcirii ecumeniste n-ai urmat;
Bucură-te, că evoluţionismul a fi hulă l-ai vădit;
Bucură-te, că numerologiei te-ai împotrivit;
Bucură-te, că deasa împărtăşire ai propovăduit;
Bucură-te, că în duh şi adevăr te-ai închinat lui Hristos;
Bucură-te, că bărbăţie creştinească ai arătat;
Bucură-te, că întru adevăr ai inspirat pe alţii;
Bucură-te, Sfinţite Mucenice Daniele!

Condacul al 7-lea:
„În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi; Eu am biruit lumea” a spus Mântuitorul Hristos, iar tu, Sfinţite Mucenice Daniele, urmând acestui cuvânt, nu te-ai lăsat biruit de ameninţări, de dureri şi de greutăţi, şi ispitelor te-ai împotrivit cu bărbăţie, căutând ajutor la Dumnezeu, Maica Domnului şi sfinţi şi cu bucurie slăvind pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea:
Ai purtat crucea bolii şi a durerii, Sfinte, ferindu-te să se vadă cât sufereai, întotdeauna întru Hristos găsind veselie şi putere, şi cu nevăzutele atacuri ale vrăjmaşului ai luptat neîncetat, ştiind că omul nu este singur, ci cu Dumnezeu, şi numai prin harul Lui le poate respinge; şi cu ajutorul lui Hristos şi cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu ispitele ai biruit, pentru care acum îţi cântăm:
Bucură-te, că în Hristos ai nădăjduit;
Bucură-te, că sub acoperământul Maicii Domnului te-ai adăpostit;
Bucură-te, că prin smerenia cea adevărată, pe ispititor l-ai înfrânt;
Bucură-te, că de crucea suferinţei nu te-ai ferit;
Bucură-te, că puţini au ştiut de durerile tale;
Bucură-te, că pacea lumească lui Hristos o ai jertfit;
Bucură-te, că prin aceasta, pacea dumnezeiască ai dobândit;
Bucură-te, că ameninţările ucigaşilor nu te-au făcut să dai înapoi;
Bucură-te, că nici clevetirile nu te-au abătut;
Bucură-te, că nepăsarea oamenilor ai prefăcut-o în râvnă;
Bucură-te, că atacurile răuvoitoare le-ai răbdat fără tulburare;
Bucură-te, că prin toate ai trecut cu bucurie întru Domnul;
Bucură-te, Sfinţite Mucenice Daniele!

Condacul al 8-lea:
Chemat fiind de Dumnezeu la cinstea morţii muceniceşti, ai mers cu seninătate şi cu dragoste înaintea ucigaşului, ştiind că te aşteaptă casa ta adevărată şi comoara ta din cer, pe care în toată viaţa le-ai dorit şi le-ai căutat, slăvind neîncetat, până în ceasul morţii, pe Hristos: Aliluia!

Icosul al 8-lea:
Priveghind şi rugându-te în altarul Bisericii te-a găsit cel ce a venit să îţi curme viaţa pământească, Sfinţite Mucenice Daniele, iar tu mutându-te la viaţa cea veşnică între cei încununaţi de Hristos, nu încetezi să te rogi alături de cetele mucenicilor, slăvind pe Dumnezeu şi chemând darurile Lui asupra oamenilor; pentru aceasta şi noi îţi cântăm:
Bucură-te, că moartea pentru Hristos ai primit;
Bucură-te, că de gloanţele ucigaşului nu te-ai ferit;
Bucură-te, că pe vrăjmaşul mântuirii l-ai biruit;
Bucură-te, mărturisitor fără teamă;
Bucură-te, că pe Hristos ai iubit până la lepădarea de sine;
Bucură-te, că şi prin moarte ai dat mărturie pentru El;
Bucură-te, căci acum în Biserica biruitoare Îl slăveşti;
Bucură-te, căci acum cu adevărat cetăţean al Cerului eşti;
Bucură-te, că din mâna Mântuitorului ai primit cunună;
Bucură-te, că prin jertfa ta Biserica s-a întărit;
Bucură-te, că în lumina cea nepieritoare te-ai odihnit;
Bucură-te, că printre drepţi precum o stea străluceşti;
Bucură-te, Sfinţite Mucenice Daniele!

Condacul al 9-lea:
Mucenicia ta este adeverită, Sfinte, de înşişi călăii tăi, căci ei te mărturisesc vrăjmaş al învăţăturii lor celei rătăcite şi recunosc că te-au ucis pentru râvna cu care ai luptat împotriva înşelăciunii musulmane şi ai propovăduit pe Hristos, cântându-I neînfricat: Aliluia!

Icosul al 9-lea:
Cu dragoste a arătat Dumnezeu oamenilor cinstea de care te-ai învrednicit, Sfinţite Mucenice, şi jertfa ta pentru Cel ce S-a jertfit pe cruce, căci la înmormântarea ta mâinile tale vii păreau strângând sfânta cruce, iar sângele tău vărsat pe crucea ce o purtai la piept a rămas roşu, neschimbat; pentru aceasta cei ce se bucură de noul lor apărător din ceruri îţi cântă:
Bucură-te, că adevărat prieten al lui Dumnezeu te-ai arătat;
Bucură-te, că însutit ai făcut să rodească sămânţa cea bună;
Bucură-te, că fericirea veşnică ai dobândit;
Bucură-te, că pentru oameni şi acum te rogi necontenit;
Bucură-te, îţi cântă cei aduşi de tine la Hristos;
Bucură-te, îţi grăieşte cecenul Alexandru;
Bucură-te, îţi cântă femeia ce voia să se sinucidă;
Bucură-te, îţi spun tătarii şi kirghizii ortodocşi;
Bucură-te, slugă credincioasă a lui Hristos,
Bucură-te, că talanţii i-ai înmulţit,
Bucură-te, că pe cei slabi, întru Hristos i-ai întărit,
Bucură-te, că de cei puternici, cu Hristos fiind, nu te-ai temut,
Bucură-te, Sfinţite Mucenice Daniele!

Condacul al 10-lea:
Prin tine capătă ajutor, Sfinte, toţi aceia care vor să se boteze sau să se reîntoarcă la Ortodoxie, căci dobândind îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu prin viaţa ta sfântă şi prin sfârşitul tău mucenicesc, pentru răspândirea Evangheliei faci rugăciune bine-primită, cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea:
S-a vădit ajutorul tău, Sfinţite Mucenice Daniele, căci şi după moarte ai adus la credinţa cea adevărată sute de oameni, prin martiriul tău fiind încă o dată biruite învăţăturile mincinoase ale păgânilor, ateilor şi ereticilor, iar cei ajutaţi de tine să cunoască pe Hristos mulţumitori îţi cântă aşa:
Bucură-te, prieten plin de dragoste al celor în nevoie;
Bucură-te, sprijin neabătut al misionarilor ortodocşi;
Bucură-te, blând îndreptător al celor aflaţi în rătăcire;
Bucură-te, risipitorul deznădejdii diavoleşti;
Bucură-te, luminătorul celor ce vor să cunoască dogmele ortodoxe;
Bucură-te, că prin cărţile tale, oamenii se luminează;
Bucură-te, că prin pilda muceniciei tale, cei slabi se întăresc;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale, toţi primesc ajutor;
Bucură-te, grabnic mijlocitor către Dumnezeu;
Bucură-te, floare bine înmiresmată a Rusiei;
Bucură-te, lauda poporului tătar;
Bucură-te, nestemată a Bisericii celei a toată lumea;
Bucură-te, Sfinţite Mucenice Daniele!

Condacul al 11-lea:
Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi, prin care El dă ajutor neamului omenesc în toate vremurile; tot astfel şi prin Sfinţitul Mucenic Daniel Sâsoev s-a arătat mila Domnului către noi cei apăsaţi de multe păcate, căci spus-a Domnul prin proorocul Său „Cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu”; de aceea, mulţumind pentru acest dar nepreţuit, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea:
Împreună-lucrând cu Tine, Doamne, sfinţii Tăi se îndumnezeiesc şi mărturisesc lumii nesfârşita bogăţie a iubirii Tale de oameni. Tot astfel Sfinţitul Mucenic Daniel Sâsoev, primind harul Tău şi nepăsător nefiind faţă de acesta, l-a făcut să lucreze, pe Tine, Doamne, dăruindu-te oamenilor şi pe ei aducându-i la Tine; pentru aceasta, slăvindu-te pe Tine, cântăm celui sfinţit întru Tine aşa:
Bucură-te, drept-slăvitorule mucenice;
Bucură-te, podoabă a preoţilor;
Bucură-te, de Hristos înţelepţite;
Bucură-te, că râvna ta n-a aşteptat bătrâneţele;
Bucură-te, că viaţa ţi-ai pus-o pentru Hristos;
Bucură-te, că în lumina cea veşnică te-ai sălăşluit;
Bucură-te, că bucurie ai împărţit şi împarţi întru Domnul;
Bucură-te, că prin tine Ortodoxia se întăreşte;
Bucură-te, că prin tine relele învăţături se năruiesc;
Bucură-te, prin harul lui Dumnezeu biruitor;
Bucură-te, lumină a propovăduirii ortodoxe;
Bucură-te, pildă a dăruirii depline întru Hristos;
Bucură-te, Sfinţite Mucenice Daniele!

Condacul al 12-lea:
Cu Dumnezeu unindu-se, omul capătă putere de a birui toată reaua lucrare a diavolului; aşa şi tu, Sfinţite Mucenice, cu smerenie dar şi cu îndrăzneală şi curaj ai folosit darurile Domnului, cu totul surpând cursele vrăjmaşului mântuirii, iar acum mai mult se înspăimântă de tine îngerii cei căzuţi, când în ceruri cânţi Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul al 12-lea:
Binecuvântat ai fost de Dumnezeu, Sfinţite Mucenice Daniele, să lucrezi spre a aduce la credinţa cea adevărată pe cei care cu adevărat îşi doreau acest lucru, şi spre a curăţa Biserica de învăţăturile cele dăunătoare şi de apucăturile cele fără de folos; şi încununând această sfântă trudă cu cununa martiriului ai păşit în veşnica viaţă cea alături de Hristos; pentru aceasta cu dragoste îţi cântăm:
Bucură-te, că ai îndrăznit împreună cu Cel ce a biruit lumea;
Bucură-te, că împreună cu Hristos ai lucrat;
Bucură-te, că dumnezeiasca iubire de oameni te-a luminat;
Bucură-te, surpător al meşteşugirilor diavoleşti;
Bucură-te, îndreptător şi ajutor al creştinilor;
Bucură-te, mustrător al relei cugetări şi al grăirii în deşert;
Bucură-te, că ai umplut cu mulţime de oameni casa Domnului;
Bucură-te, glas limpede al teologiei celei adevărate;
Bucură-te, că te-ai unit cu Hristos trăind între oameni;
Bucură-te, oştean al Împăratului Ceresc, ce viaţa ţi-ai dat-o pentru El;
Bucură-te, că înaintea Stăpânului a toate, cântări de slavă înalţi;
Bucură-te, că ne dăruieşti bucurie şi cu Hristos ne uneşti,
Bucură-te, Sfinţite Mucenice Daniele!

Condacul al 13-lea:
O, Sfinte Sfinţite Mucenice Daniele, cel ce pentru mântuirea oamenilor fără răgaz te-ai ostenit şi moartea pentru Hristos neabătut ai primit, ascultă acum şi această puţină rugăciune pe care o aducem ţie, cinstind mucenicia ta şi slăvind pe Dumnezeu Cel care te-a întărit şi te-a primit în cereştile lăcaşuri. Cu rugăciunile tale fierbinţi către Cel Atotputernic, mijloceşte pentru noi iertarea păcatelor noastre şi ajutor ca să putem birui ispitele şi întăriţi şi luminaţi să lucrăm pentru mântuirea noastră şi a celorlalţi, aşa încât, sfârşind călătoria noastră pământească, să ne învrednicim de viaţa cea veşnică întru Hristos şi alături de tine, de toţi sfinţii şi de ceata drepţilor să slăvim şi noi în veci pe Dumnezeu: Aliluia!

Apoi iarăşi se zice  Icosul întâi
Cel ce în viaţă Evanghelia lui Hristos neîncetat ai propovăduit şi harul preoţiei ai făcut să lucreze, şi de cei ce trupul pot să-l ucidă nu te-ai temut, mărturisind pe Hristos până la moarte, roagă-te pentru noi cei ce mărturia ta cinstim şi-ţi cântăm ţie aşa:
Bucură-te, de Dumnezeu cuvântătorule,
Bucură-te, neostenit propovăduitorule,
Bucură-te, cel ce pe Hristos ai iubit mai presus de orice;
Bucură-te, cel ce iubind pe oameni la El i-ai adus;
Bucură-te, cel ce împotriva rătăcirii ai lucrat;
Bucură-te, că nădejdea ta la Dumnezeu a fost;
Bucură-te, că lucrarea potrivnicilor Ortodoxiei ai surpat;
Bucură-te, că precum Apostolul Toma, rob lui Hristos te-ai făcut;
Bucură-te, că precum Proorocul Daniel, pe Dumnezeu ai mărturisit;
Bucură-te, că la Biserica lui Hristos sute de oameni ai adus;
Bucură-te, că întru Hristos bucurie ai aflat;
Bucură-te, că pentru El, cu viaţa ta ai mărturisit;
Bucură-te, Sfinţite Mucenice Daniele!

Şi   

Condacul întâi :

Ai urmat Sfinte Sfinţite Mucenice Daniel, lui Hristos în toate, cuvântul Lui răspândind la toate popoarele şi învăţătura Lui curată păstrând-o spre dăruire tuturor, şi de moartea mucenicească, pe care o lăudai, te-ai învrednicit, iar acum, odihnă în rai pentru ostenelile tale de la Dumnezeu căpătând, nu încetezi a te ruga lui pentru noi cei ce-ţi cântăm: Aliluia!