Skip to main content

IISUS ÎN CELULĂ

IISUS ÎN CELULĂ

de Radu Gyr Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă.O, ce trist şi ce-nalt părea Crist !Luna venea după El, în celulăsi-L facea mai înalt şi mai trist. Mâinile Lui păreau crini pe morminte,ochii adânci ca nişte păduri.Luna-L bătea cu argint pe veştminteargintându-I pe mâini vechi spărturi. Uimit am sărit de sub pătura sură :– De […]

FRATE DRAGĂ

FRATE DRAGĂ

de Valeriu Gafencu Frate dragă, din grădină,Îţi trimit în dar un crin,Să-ţi mângâie lin privirea,Cu veşmântul lui divin. Floare dragă, floare dalbă,Cât de mult aş vrea şi eu,Îmbrăcat în haină albă,Să mă duc la Dumnezeu. Răsădit acolo sus,În grădina minunată,Să-mi simt viaţa’mbălsămată,Cu iubirea lui Iisus. Plâng înăbusit în noapteşi suspin cu glasul stins,Dă-mi veşmântul alb de […]

Dobrogea sub stăpânire otomană

Dobrogea sub stăpânire otomană

Secolul al XIV-lea finaliză evoluţia cnezatelor şi voievodatelor româneşti cu închegarea voievodatului Transilvaniei şi a statelor medievale: Ţara Românească, Moldova şi Dobrogea. Dezvoltarea formaţiunii politice a jupânului Dimitrie (943), coroborată cu contribuţia economică şi comercială a spaţiului dobrogean vor contribui la cristalizarea statală a zonei, în jurul “ţării Cavernei”. Aceasta devine un important factor în […]

METANIE

METANIE

de Radu Gyr Doamne, fă din suferinţă,Pod de aur, pod înalt,Fă din lacrima velinţăCa într-un pat adânc şi cald. Din lovirile nedrepteFaguri facă-se şi vin.Din înfrângeri, scări şi trepte,Din căderi, urcuş alpin. Din veninul pus în canăFă miresme ce nu pier.Fă din fiecare ranăO cădelniţă spre cer; Şi din fiece dezastruŞi crepuscul stins în piept,Doamne, fă […]

RUGĂCIUNE

RUGĂCIUNE

de Mihai Eminescu Nădejde şi-ntărireşi zid de mântuirepe tine câştigându-te,îngenunchem rugându-te:de chinuri ce ne bântuie,Marie, tu ne mântuie! O, Sfântă Marie!Tu, maica durerilor,regina tăriilor,tăria soliilor,izvoru-ndurărilorluceafăr al mărilor,îndură-te, pleacă-te,nădejdea corăbiei,învingerea sabiei,limanul sărmanilorşi soarele anilor,balsamul răniţilor,norocul iubiţilor,o, dă-ne tărie,Sfântă Marie! Iisuse Hristoase,de oameni iubitorule,Mântuitorule,izvor mântuirilor,de acum şi purureaşi-n vecii vecilor!