ARHIEPISCOPIA TOMISULUI
BIROUL DE COMUNICARE ŞI RELAŢII MASS-MEDIA
TEL. FAX. 0241 611201

Hram la mănăstirea Dumbrăveni

Vineri, 18 iulie, mănăstirea Dumbrăveni (judeţul Constanţa) îşi serbează unul din hramuri. Este vorba de Sfântul Emilian de la Durostorum. Cu acest prilej Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfânta Liturghie arhierească începând cu ora 8.00.


Localitatea Dumbrăveni se află în partea central-sudică a judeţului Constanţa, în vecinătatea graniţei cu Bulgaria. Pe raza localităţii s-a descoperit un complex rupestru, format din morminte creştine şi bisericuţă, compartimentată în trei încăperi: pronaos, naos şi altar.

Complexul paleocreştin prezintă analogii vizibile cu cel de la Basarabi – Murfatlar, fiind locuit în două etape, sec. al V-lea – al VIlea si sec. al IX-lea – al X-lea.

Obştea mănăstirii este în formare, actualmente pornind la acest drum trei monahi.

Mănăstirea, ocrotită de Sf. Emilian de la Durostorum şi de Acoperământul Maicii Domnului, adăposteşte moaşte ale Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, ale Sfântului Antonie de la Verias, ale Sf. Paraschevi din Grecia şi ale Sfântului Arsenie Capadocianul.


Slujbă de Priveghere la mănăstirea Histria

Sâmbătă, 19 iulie, în ajunul prăznuirii Sfântului Ilie Tesviteanul, Ierarhul Tomisului va oficia slujba de Priveghere la mănăstirea Histria, începând cu ora 17.00. Aşezământul monahal este ocrotit de Sfântul Ilie Tesviteanul. A doua zi, pe 20 iulie, părintele stareţ, împreună cu cei 6 vieţuitori şi pelerinii care vor veni să se roage Sfântului Ilie, să le fie mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, vor oficia începând cu ora 8.30 Acatistul Sfântului, Ceasurile, Sfânta Liturghie şi slujba de Parastas.


Moaştele Sfântului Gheorghe la Techirghiol

Tot sâmbătă, 19 iulie 2008, la ora 19.30, Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujba de Priveghere la biserica „Sfântul Ilie” din Techirghiol. Cu acest prilej vor fi aduse moaştele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe de la parohia Feredeni, Arhiepiscopia Iaşilor. Odoarele de mare preţ, aduse de către părintele protoiereu Nicolae Crăciun, vor fi întâmpinate la biserica din Techirghiol la ora 18.30 şi vor poposi la malul mării până pe data de 22 iulie.


Târnosirea bisericii din Cernavodă

Duminică, 20 iulie, ora 7.30, biserica de lemn din Cernavodă va fi târnosită va primi sfinţirea mare. În timpul Sfintei Liturghii, săvârşită în altarul de vară din curtea bisericii, Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, îl va hirotoni preot pe părintele arhidiacon Ştefan Morariu.

Construită în stil maramureşan şi purtând hramurile „Sfântul Ilie Tesviteanul” şi „Sfântul Apostol Andrei”, lăcaşul de cult se detaşează din cenuşiul oraşului prin eleganţa construcţiei şi a parcului din faţă.

Piatra de temelie a fost pusă în anul 2000, în perioada 2000-2004 sfintele slujbe au fost oficiate într-un locaş de cult amenajat provizoriu. Începând cu jumătatea anului 2002 au demarat lucrările de construcţie la biserică şi au fost finalizate în anul 2003. Pictura, realizată în tempera de către Rita Aldea, fiică a oraşului, împreună cu fiul său, Dan Aldea, este în stil bizantin.

Pe 20 iulie multe biserici din cuprinsul eparhiei Tomisului îşi serbează hramul. Una dintre ele este cea din satul Zorile, comuna Adamclisi. Biserica are peste 100 de ani de când a fost ridicată (1907). Pentru cele 174 de familii din parohie părintele Nicolae Roată va aduce, pentru ziua hramului, moaştele Sfântului Apostol Andrei de la mănăstirea Peştera Sf. Andrei şi o raclă cu moaşte ale Sfinţilor de la Adamclisi de la mănăstirea „Sf. Filip”.


Sfântul Ilie a trăit cu peste opt sute de ani înainte de întruparea Mântuitorului, pe vremea regelui Ahab. Ahab era căsătorit cu o prinţesă feniciană, Isabela din Sidon, femeie de alt neam şi închinătoare zeului fenicienilor, Baal. Ea îl îndemna pe rege să părăsească credinţa în Dumnezeul cel adevărat, şi să se închine lui Baal, el şi tot poporul. Regele, preţuind mai mult voia soţiei, decât mântuirea sufletului, a părăsit credinţa adevărată şi a poruncit ca şi poporul să jertfească idolului Baal.

La porunca lui Dumnezeu, proorocul Ilie a mers la curte şi l-a mustrat pe rege pentru rătăcirea lui. Văzând că este de neînduplecat, i-a proorocit că ţara va fi pedepsită printr-o foamete ce va dura trei ani şi jumătate. Pentru a nu fi omorât de către rege, Proorocul s-a ascuns în Fenicia.

După acest interval de timp, Sfântul Ilie s-a întors la curtea lui Ahab. Cu jertfa adusă pe muntele Carmel, Proorocul a dovedit că străvechea credinţă, pe care el o apăra, era credinţa cea adevărată. Poporul văzând dovada Proorocului, a strigat: „Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul cel adevărat”. Prinzându-i pe slujitorii lui Baal, i-au ucis, ca să nu mai înşele pe nimeni. La rugăciunea Sfântului Ilie, foametea a încetat, printr-o ploaie binecuvântată.

Marele Prooroc Ilie a săvârşit multe alte fapte minunate: l-a înviat pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului, l-a văzut pe Dumnezeu, la muntele Horeb „în vânt subţire”, pe cât este cu putinţă omului a-L vedea, a despărţit apele Iordanului, lovindu-le cu cojocul, trecând ca pe uscat, şi a stat înaintea lui Hristos, la Schimbarea la Faţă, care a avut loc pe Tabor, alături de Sfântul Moise.

Proorocul Ilie n-a cunoscut moartea, fiind ridicat la ceruri într-un vârtej de flăcări şi într-un car de foc.

Biroul de Comunicare şi Relaţii Mass-media