Un frate a greşit odată la Sketis, şi s-a făcut adunare, au trimis şi după avva Moise, dar el nu voia să vină. Atunci a trimis preotul după el, să-i spună: vino, că te aşteaptă lumea.

El se ridică şi veni. Luă atunci un coş ciuruit plin cu nisip, pe care îl căra în spate.

Ceilalţi, ieşindu-i în întâmpinare, îi spuseră:
– Ce e asta, părinte?
– Păcatele mele se scurg dinapoia mea şi nu le văd, şi am venit eu azi să judec păcatele altora.

Ei au ascultat, nezicând nimic fratelui, şi îl iertară.

Pentru avva Moise, Patericul Egiptean