Zicea avva Petru despre sfântul Macarie, că fiind odată la un pustnic, şi găsindu-l bolnav, l-a întrebat ce ar vrea să mânce, că nu era nimic în chilia lui. Şi cum bătrânul i-a spus: o mică plăcintă, nu a zăbovit să se ducă la Alexandria, cu bărbăţie, şi să-i dea bolnavului; şi ce este de mirare, e că nu a aflat nimeni.

Pentru avva Macarie egipteanul, Patericul Egiptean