Povestea cineva despre un frate care căzuse în păcat, că, mergând la avva Lot, intra şi ieşea, zbuciumat, negăsindu-şi locul. Avva Lot îi spuse:
– Ce ai, frate?
– Am făcut păcat mare şi nu pot să-l spun părinţilor.
– Mărturiseşte-mi-l mie, şi eu îl voi lua asupra mea.
– Am căzut în curvie şi am jertfit idolilor ca să capăt lucrul.
– Curaj, că este pocăinţă. Hai, şezi în peşteră, posteşte tot la două zile, şi eu voi lua asupra mea împreună cu tine jumătate din păcat.
Împlinindu-se trei săptămâni, a fost încredinţat bătrânul că a primit Dumnezeu căinţa fratelui. Şi i-a rămas supus bătrânului până la moarte.

Pentru avva Lot, Patericul Egiptean