Spunea avva Iosif tebanul: trei lucruri sunt scumpe în ochii Domnului: primul, când omul se îmbolnăveşte şi îi vin ispite pe deasupra şi le primeşte mulţumind. Al doilea, când cineva îşi face toate faptele sale curate în ochii lui Dumnezeu, fără să aibă nimic omenesc. Al treilea, când şade sub supunerea unui părinte duhovnicesc, şi se leapădă de toate dorinţele sale. Acesta din urmă are o cunună mai mult. Eu însă am ales boala.

Pentru avva Iosif tebanul, Patericul Egiptean