Se spunea despre avva Ioan, ucenicul avvei Pavel, că era foarte ascultător.

Erau într-un loc morminte, şi locuia acolo o hienă. Bătrânul văzuse baligi pe acolo, şi îi spuse lui Ioan să meargă să le adune. El îi spuse:
– Şi ce să fac, avvo, cu hiena?
– Dacă vine peste tine, leag-o şi ad-o aici.

Fratele s-a dus acolo seara. Atunci a venit şi hiena peste el. El, după cuvântul bătrânului, s-a repezit să o prindă. Hiena fugea, iar el îi zicea urmărind-o: mi-a spus avva al meu să te priponesc. Şi o înhăţă, legând-o.

Bătrânul era îngrijorat şi îl tot aştepta. Atunci a venit el cu hiena de funie. Bătrânul îl văzu şi se minună, dar dorind să-l smerească, îl lovi, zicându-i:
Nebunule, mi-ai adus câine nebun.

Şi îndată îi dădu bătrânul drumul şi o lăsă să se ducă.

Pentru Ioan, ucenicul avvei Pavel, Patericul Egiptean