A spus avva Ioan:
– Cine l-a vândut pe Iosif?
A răspuns un frate:
– Fraţii lui.
– Ba nu – smerenia lui l-a vândut. Căci putea să tăgăduiască şi să spună „sunt fratele lor” (Facere 37, 36). Dar tăcând, din pricina smereniei lui s-a lăsat vândut. Şi smerenia l-a făcut cârmuitor al Egiptului.

Pentru avva Ioan Colov, Patericul Egiptean