A fost întrebat iar:
– Ce este ponegrirea?
– A nu cunoaşte slava lui Dumnezeu, şi a-ţi pizmui aproapele.

Pentru Avva Isaia, Patericul Egiptean