Tot avva Isaia a fost întrebat:
– Ce este iubirea de arginţi?
– A nu te încrede în Dumnezeu că are grijă de tine, a te deznădăjdui de făgăduinţele lui Dumnezeu, a iubi peste măsură să te întinzi cu avuţiile.

Pentru Avva Isaia, Patericul Egiptean