A mai spus: dacă vrea Dumnezeu să miluiască sufletul, dar el se semeţeşte şi nu primeşte, ci îşi face voia sa, îl lasă Dumnezeu să pătimească cele ce nu vrea, ca aşa să-l caute pe El.

Pentru Avva Isaia, Patericul Egiptean