Îi spunea avva Macarie avvei Zaharia:
– Spune-mi care e lucrul monahului?
– Pe mine mă întrebi, părinte?
– Am încredere în tine, Zaharia fiule. Mă îmboldeşte cineva să te întreb.
– După mine, părinte, monah este cel care se poartă aspru cu sine în toate.

Pentru Avva Zaharia, Patericul Egiptean