A mai zis: înlătură ispitele, şi nu se va mai mântui nimeni.

Pentru Avva Evagrie, Patericul Egiptean