A mai spus: înlătură legăturile cu cei mulţi, ca nu cumva mintea să ţi se risipească şi să-ţi tulbure liniştirea.

Pentru Avva Evagrie, Patericul Egiptean