A fost întrebat:
–De ce poruncile sunt zece, şi fericirile nouă?
–Cele zece porunci sunt tot atâtea cât cele zece urgii ale egiptenilor, iar numărul fericirilor e chipul întreit al Treimii.

Pentru Avva Epifanie, vlădica Ciprului, Patericul Egiptean