A mai spus: necunoaşterea Scripturilor este prăpastie mare şi genune adâncă.

Pentru Avva Epifanie, vlădica Ciprului, Patericul Egiptean