A mai spus avva Daniel: pe cât înfloreşte trupul, pe atâta se veştejeşte sufletul, şi pe cât se ofileşte trupul, pe atâta înfloreşte sufletul.

Pentru Avva Daniel, Patericul Egiptean