A mai zis, cu suspine:
– Toate virtuţile au intrat în locuinţa aceasta, în afară de una, şi fără de ea, cu mare osteneală se va ţine omul să nu cadă.
– Care? l-au întrebat.
– Ca omul să se învinovăţească pe sine.

Pentru avva Pimen, Patericul Egiptean