A venit un frate la avva Victor, cel care petrecea în tăcere în lavra lui, zicând: ce să fac părinte, că mă biruieşte lenevirea? Bătrânul i-a zis: această boală este sufletească. Aşa cum celui bolnav de ochi, din mare durere, i se pare că vede lumină, iar celui sănătos i se pare că vede rău, tot aşa şi celui slab de fire, din trândăvie se slăveşte, părându-i că e mare lenevia, iar cel sănătos cu sufletul, se bucură mai mult în ispite.

Pentru Avva Victor, Patericul Egiptean