Se povestea despre vlădica Oxyrinhului, pre numele său avva Apfy, că era călugăr, care ducea un trai aspru. Când a ajuns episcop, a vrut să facă aceleaşi nevoinţe şi în lume, dar n-a izbândit. Şi s-a aruncat înaintea lui Dumnezeu, zicând: nu cumva din pricina vlădiciei m-a părăsit harul? Şi i s-a descoperit lui: nu; ci atunci era pustie, şi nefiind om, te ajuta Dumnezeu; acum e lume, şi te ajută oamenii.

Pentru Avva Apfy, Patericul Egiptean