L-a întrebat unul din părinţi pe avva Pimen:
– Cine anume este cel ce spune „părtaş sunt eu tuturor celor ce se tem de Tine” (Psalm 118, 63)?
– Duhul Sfânt este cel care vorbeşte.

Pentru avva Pimen, Patericul Egiptean