A fost întrebat avva Agathon: ce e mare? truda trupească sau paza celor lăuntrice?

Şi a răspuns: omul e ca pomul. Truda trupească sunt frunzele, şi paza celor lăuntrice rodul. Căci aşa spune Scriptura, „tot pomul care nu dă roadă se va tăia şi se va arunca în foc” (Matei III, 10), e vădit că toată truda noastră e pentru roade, adică paza minţii. Dar e nevoie şi de apărarea şi dichisul frunzelor, adică osteneala trupească.

Pentru Avva Agaton, Patericul Egiptean