L-au întrebat iar fraţii:
– Ce virtute este, părinte, dintre toate felurile de trai, cea mai ostenitoare?
– Să mă iertaţi, dar cred că nu e mai mare osteneală decât să te rogi lui Dumnezeu. Totdeauna când vrea omul să se roage, vrăjmaşii vreau să-l abată; căci ştiu că nimic altceva nu-i împiedică decât rugăciunea către Dumnezeu. Şi orice fel de trai ar avea omul, dacă stăruie în el, dobândeşte odihna; dar rugăciunea este luptă până la cea de pe urmă suflare.

Pentru Avva Agaton, Patericul Egiptean