L-a întrebat avva Pamvo pe avva Antonie: Ce să fac? Iar bătrânul îi spuse: Nu te încrede în dreptatea ta, nu te frământa pentru cele trecute; stăpâneşte-ţi limba şi pântecele.

Pentru Avva Antonie, Patericul Egiptean