Avva Olympios cel de la Chilii era zădărât de curvie, iar gândul îi zicea: du-te şi ia-ţi femeie. Atunci a luat lut şi a plăsmuit o femeie şi şi-a zis: iată femeia ta; de acum trebuie să lucrezi mult ca s-o hrăneşti. Şi a lucrat ostenind mult. La zi, a făcut iarăşi lut, plăsmuindu-şi fetiţă, şi îi zise gândului: femeia ta a născut; trebuie să munceşti mai mult ca să-ţi hrăneşti copilul şi să-l îmbraci. Făcând astfel, s-a vlăguit şi îi zise gândului: nu mai izbutesc să îndur truda. Atunci îşi zise: dacă nu izbuteşti să rabzi truda, nici nu-ţi căuta femeie. Iar Dumnezeu, văzându-i truda, îndepărtă lupta de la el, şi se linişti.

Pentru avva Olympios, Patericul Egiptean