A spus unul dintre părinţi despre avva Xoïos tebanul, că s-a dus odată la muntele Sinai, şi, când a plecat de acolo, i-a ieşit un frate înainte, care i-a zis cu suspin:
– Ne necăjim, avvo, de lipsa de ploaie.
– Atunci de ce nu vă rugaţi şi nu-i cereţi lui Dumnezeu?
– Ne şi rugăm, facem şi litanii, şi tot nu plouă.
– Negreşit nu vă rugaţi cu dinadinsul. Vrei să cunoşti că aşa este?
Atunci îşi întinse mâinile la cer în rugăciune, şi plouă îndată. Fratele văzu, spăimântându-se, şi căzu cu faţa în jos, închinându-i-se, dar bătrânul fugi. Fratele le dădu de ştire tuturor ce se întâmplase, iar ascultătorii l-au slăvit pe Dumnezeu.

Pentru avva Xoïos, Patericul Egiptean