Povesteau despre avva Netrá, ucenicul avvei Silvan, că, pe când şedea în chilia lui pe muntele Sinai, se ocârmuia pe sine cu măsură în ce priveşte trebuinţele trupului. Când a ajuns episcop la Faran, s-a strâmtorat mult, ducând trai mai aspru. Atunci ucenicul său i-a spus:
– Avvo, pe când eram în pustie, nu te nevoiai atâta.
– Acolo era pustie, şi linişte şi sărăcie, şi voiam să-mi chivernisesc trupul, ca să nu mă îmbolnăvesc şi să caut ce nu aveam. Aici este lume locuită şi pricepere; dacă mă îmbolnăvesc aici, este cine să mă îngrijească, ca să nu pierd călugăria.

Pentru avva Netrá, Patericul Egiptean