A mai zis: călugărul care iubeşte liniştea rămâne nerănit de săgeţile vrăjmaşului; cel amestecat cu gloatele primeşte lovituri adesea.

Pentru avva Nil, Patericul Egiptean