A mai zis: orice osteneală ar veni asupră-ţi e biruită prin tăcere.

Pentru avva Pimen, Patericul Egiptean