Altădată s-a nimerit să plece din Sketis şi să meargă la muntele Sinai, unde s-a şi sălăşluit. Atunci mama lui Marcu a trimis, jurându-l cu lacrimi să meargă fiul ei şi să-l vadă. Bătrânul îl trimise. Când îşi pregătea însă cojocul de plecare şi era să-l îmbrăţişeze pe bătrân, a izbucnit dintr-o dată în plâns şi n-a mai ieşit.

Pentru avva Marcu, ucenicul avvei Silvan, Patericul Egiptean