L-a întrebat un frate pe avva Matoe:
– Spune-mi un cuvânt.
– Curmează de la tine orice ceartă în orice privinţă. Plângi şi tânguieşte-te, că sorocul se apropie.

Pentru avva Matoe, Patericul Egiptean