Şezând odată fraţii cu el, le spuse:
– Iată că azi vin barbarii la Sketis, fugiţi sau le ţineţi piept.
– Tu nu fugi, avvo?
– Eu de atâţia ani aştept ziua aceea, în care să se împlinească cuvântul Domnului Isus, care zice „toţi cei care iau sabia, de sabie vor pieri” (Matei 26, 52).
– Nici noi nu fugim, ci murim cu tine.
– Nu e treaba mea; să-şi caute fiecare de ale lui.
Erau şapte fraţi şi le spuse: iată că barbarii se apropie de poartă. Atunci aceia au intrat, omorându-i. Unul dintre ei s-a ascuns după o grămadă de funie împletită, şi a văzut pogorându-se şapte cununi şi încununându-i.

Pentru avva Moise, Patericul Egiptean