Dictionar Bisericesc

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter C.
catafatism
-- teologia catafatică care indică ceea ce este Dumnezeu în raport cu realitățile create, văzute, luate ca simbol al Său. Dumnezeu este deci cunoscut din prezența și din lucrările Sale în Creație, atribuindu-I-se însușirile acesteia. Trei activități ale lui Dumnezeu pot fi identificate pe această cale: creatoare, lumea însăși dând o mărturie evidentă că Dumnezeu este ”creatorul cerului și al pământului"; proniatoare, care se exprimă în legea naturală înscrisă în rațiunea omului ca și în legea scrisă, pe care Dumnezeu le folosește în mod liber pentru a ridica pe om de la cele văzute și temporale la cele nevăzute și veșnice; de judecată, întrucât Dumnezeu Se ”acomodează", adică ajută, întervine și ceartă, atât prin cuvinte cat și prin evenimente.
colibă
-- Locuință a unui număr limitat de călugări, separată de alte clădiri, cu puțin teren în jurul ei și cu biserică încorporată. Mai multe colibe laolaltă formează un schit.