Dictionar Bisericesc

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There is currently 1 nume in this directory beginning with the letter H.
hristologie
[gr. Hristos = cel ce a primit ungerea, Unsul]
învățătura ortodoxă despre cele două firi și persoana lui Iisus Hristos, care în forma ei definitivă a fost elaborată de către Sinoadele ecumenice (în special I, IV, și VI) prin sinteza datelor Noului Testament și teologia patristică bizantină. Tot în această perioadă s-a elaborat vocabularul hristologic: persoană, unirea ipostatică sau ”enipostazierea" naturii umane în persoana Cuvântului; comunicarea idiomelor, perihoreza sau întrepatrunderea reciproca, îndumnezeirea firii omenești. Iisus Hristos, Fiul și Cuvîntul lui Dumnezeu, este a doua persoană a Sfintei Treimi, despre Care Simbolul de la Niceea (art. 2-7) afirmă că S-a născut din Tatăl mai înainte de toți vecii; ”Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, Cel ce este de o ființă cu Tatăl...".