Dictionar Bisericesc

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 4 names in this directory beginning with the letter M.
madianiții
-- trib cananean înrudit cu izraeliții. Biblia fixează proveniența lor de la Madin, unul dintre fiii lui Avraam, cu cea de a doua sa soție, Chetura. Teritoriul locuit de ei se întindea de la răsărit de golful Akab, în Arabia de azi. Moise, fugit din Egipt, se simțea între ai săi și se căsătorește cu fiica preotului lor, Ietro. În țara madianiților, la poalele muntelui vulcanic Horeb, i s-a arătat Dumnezeu pentru prima dată, sub numele de Iahve (Ieșire 6, 2-3) „Eu sunt Domnul (Iahve) și M-am arătat lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeu Atotputernic, iar cu numele Meu de Domnul (Iahve) nu M-am făcut cunoscut lor”. Şara madianiților devenise pentru Moise a doua sa patrie.
mafarion
-- veșmânt feminin oriental, asemănător cu toga. Este o fâșie trapezoidală, de stofă sau mătase, care se pune peste cămașa lungă. Femeile îl pun pe cap, învăluindu-și cu el fruntea, capul și umerii, lăsându-l să cadă peste brațe, până la glezne; Maica Domnului e zugrăvită în icoane cu un astfel de văl, numit mafarion. Femeile mahomedane mai habotnice și conservatoare îl poartă și azi, numindu-l „ferigea”.
Mahabharata
-- „povestea marelui război al bharaților”, urmașii lui Bharata, strămoșul prinților din nordul Indiei; are ca subiect lupta dintre Pandava și Kaurava (două neamuri), care urmăresc să ocupe domnia asupra regatului Bharata; Pandava și Kaurava au fost văzute ca personaje simbolice, reprezentând cele două emigrări indo-europene (una mai veche și alta mai nouă) în India. Pandava, ultima emigrare, va învinge. Mahabharata, vastă enciclopedie a cugetării indiene, cuprinde și capitole cu caracter didactic și filozofic, ca Bhagavad-Gita („Cântecul fericitului”), care e Krișna. E socotită ca „Biblia hinduismului” sau „Evanghelia lui Krișna”. La baza ei stă doctrina iubirii, care o apropie de creștinism și devotamentul față de divinitate. Epopeea sanscrită Mahabharata cuprinde peste două sute de mii de versuri, grupate în sloka (strofe de două sau patru versuri) și este de opt ori mai mare decât Iliada și Odiseea; autorul ei este Vyasa, un personaj legendar. Mahabharata, considerată „cel mai vechi monument literar indian” a fost elaborată într-un răstimp de aproape un mileniu (sec. IV î.Hr. -- sec. IV d.Hr.).
Mahomed
vezi {islamismul}, {mahomedanismul}.