Date (auto) biografice

Nu credeam că împlinind o vârstă „rotundă” de „80” (optzeci) de ani, voi mai avea nevoie să-mi aştern pe hârtie datele (auto) biografice.

[foogallery id=”752″]

Totuşi…………… încep:

M-am născut în 1923, luna iunie, ziua … 13, în localitatea Vidra din judeţul Vrancea. De notat că această localitate este inclusă în epicentrul seismic al ţării! Dar cu această ocazie totul a fost „liniştit”.

Tatăl, Vasile; mama, Polixenia; fratele Octavian şi sora Iulia, formează familia CORNELIU din care fac şi eu parte: DAN.

Şcoala Primară şi Liceul le-am făcut în Focşani.

Am fost premiant pe liceu şi ţară, dar am rămas şi… repetent.

Mi-a plăcut desenul, geografia, psihologia şi muzica.

În anul 1943, am reuşit la Facultatea de Geografie din cadrul Universităţii din Bucureşti.

Pasiunea studiul geografic l-am împărţit cu cel de a desena şi de a construi, reuşind la Facultatea de Arhitectură în 1944.

Am mers în paralel cu acestea; geografia terminând-o în 1948, iar arhitectura în 1950.

Am preferat să profesez ca arhitect, şi IPC Bucureşti mi-a oferit posibilitatea să-mi revăd o parte din profesori în calitate de şefi de atelier. Totuşi atelierul de restaurări din cadrul Direcţiei Monumentelor Istorice, mi-a fost prima mea şi cea mai statornică iubire profesională.

La aceasta a contribuit domnii arhitecţi Ştefan Lupu Balş şi Radu Udroiu, ambii în postură de şefi de atelier şi… profesori totodată.

În prima etapă am participat la campania de relevee ale monumentelor care urmau să fie restaurate. Pe baza acestora am fost repartizat pentru monumentele din Moldova, Bucovina şi Dobrogea. Enumăr obiectivele mai importante unde am participat:

 • Mănăstirea Neamţ – şantier naţional
 • Cetatea Neamţului
 • Turnul cu ceas şi biserica Sf. Ion din Piatra Neamţ
 • Mănăstirea Secu
 • Restaurarea Ansamblului mănăstiresc Moldoviţa unde am fost şef de proiect a însemnat pentru mine cartea de atestare profesională. După ani de zile Premiul U.N.E.S.C.O. „Mărul de Aur” este expus în muzeul organizat în micul Palat al Episcopului Efrem, cunoscut sub denumirea de Clisiarniţă.

Tot ca şef de proiect am salvat de la demolare chiliile vechi din incinta mănăstirii Cocoş.

Am participat la campania de relevee la Cetatea Râşnov, zidurile de apărare ale Braşovului.

Pentru Sibiel (jud. Sibiu) şi Dinogeţia (jud. Tulcea) ca şef de proiect am executat obiectivele prevăzute.

Între anii 1958-1983 am lucrat în Constanţa în cadrul DSAPC (IPJ) şi Proiect SA. Constanţa la atelierul de Sistematizare şi Monumente Istorice ca şef de atelier şi în paralel ca şef de proiect, unele dintre lucrări cuprinzând o gamă tematică complexă. La elaborarea studiilor cunoştinţele de geografie mi-au fost de un real folos.

 • Studiul de sistematizare a Litoralului românesc al Mării Negre cuprins între Năvodari şi Vama Veche a stat la baza dezvoltării ulterioare ale staţiunilor balneo-climaterice şi a dotărilor din perioada 1966-1968
 • Studiul obiectivelor turistice din Dobrogea -1968
 • Dezvoltarea turismului în Delta Dunării
 • Schiţe de sistematizare ale oraşelor şi comunelor cu teritoriile aferente din care menţionez: – Schiţa de sistematizare a Municipiului Constanţa unde am fost şef de proiect, premiată C.S.C.A.S. în 1967.

Studiile teritoriale zonale solicitate de diferite ministere în vederea amplasării unor importante investiţii de interes naţional.

 • Extinderea şi dezvoltarea Portului Maritim Constanţa-Agigea (etapele I şi II)
 • Canalul Dunăre-Marea Neagră – implicaţii asupra teritoriului şi a localităţilor adiecente a lucrării de construire şi a funcţionării lui
 • Amplasarea CNE (Centrala Nuclear Electrică) Cernavodă, implicaţii în primul rând privind protecţia mediului înconjurător.
 • Implicaţiile modificării regimului hidraulic al Dunării – Măsuri de protecţie contra inundaţiilor, apărarea localităţilor – şef de proiect după care am ieşit…. la pensie, în 1983 o dată cu împlinirea vârstei de 60 de ani.

NOTĂ: În perioada 1958-1983 în afara obligaţiilor de serviciu am participat la expoziţiile anuale de artă organizate de Uniunea Arhitecţilor, Filiala Constanţa, cu desene umoristice „cu tâlc” şi fabule cu procente %; de asemeni la diferite concursuri profesionale cum a fost Sistematizarea Centrului Focşar unde împreună cu doi colegi am fost premiaţi.

ACTIVITĂŢI PROFESIONALE ŞI ARTISTICE ÎN PERIOADA 1983-2003

După pensionare, nefiind căsătorit, nici membru de partid şi eliberat de suita de secrete de serviciu am dat curs invitaţiilor făcute de prietenii din străinătate. Nu insist, dar unde am „poposit” mi-am făcut prieteni care au avut posibilitatea să cunoască şi alt fel de „vagabonzi” din acest colţ al Europei. Rezultatul acestor călătorii de documentare s-a concretizat în multiple expoziţii, dominând peisajul urban şi arhitectural, unele cu caracter de vedută. Exemplu: Blocurile Gemene din Statele Unite.

 • 1984 FRANŢA – PARIS
  Expoziţii:
  1985-Constanţa
  1986 Bucureşti la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” – vernisată de dl. acad. Dan Grigorescu.
 • 1987-1988 STATELE UNITE ALE AMERICII
  Expoziţii:
  1987-Flagstaf-(SUA)
  1988 – Constanţa în cadrul U. A. la Muzeul de Artă
  Bucureşti – fixată de Ambasada SUA la Biblioteca Americană la 11 apr. 1989 şi amânată până în 1991, deschisă la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” – vernisată de dl. acad. Dan Grigorescu şi prof. dr. Arh. Mărio Smigelschi.
 • 1991 MAREA BRITANIE – LONDRA
  Expoziţii intime la Londra – Casa Hirschfeld şi Sinagoga, biroul dl. arh. Şerban Cantacuzino
  1992 – Constanţa şi Bucureşti la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” – vernisată de Sir Claus Henning directorul British Council.
 • 1993 GERMANIA ŞI DANEMARCA
  Prima vizionare a tablourilor la Ambasada Română din Copenhaga
 • 1995-1996 STATELE UNITE (INCLUZÂND ŞI ALASKA) CANADA
  Expoziţii intime în coloniile de români din Canada (Quebec)
  1996 / 26 martie expoziţie organizată de Consulatul General al Canadei din New York cu ocazia Summit-ului privind relaţiile turistice dintre cele două ţări (SUA-CANADA). Summit-ul a fost organiza în saloanele hotelului Plaza din New York. în calitatea mea de „coautor” al summit-ului am avut prileju să-l invit pe Excelenţa Sa dl. Lupeş, Consulul General al României la New York şi personalul consulatului
 • 1997 aprilie la Constanţa – Muzeul de Artă – vernisată de Excelenţa Sa dl. Giles Deguy ambasadorul Canadei la Bucureşti
 • 1997 octombrie la Bucureşti la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” – vernisată de Excelenţa Sa dl Gilles Duguay ambasadorul Canadei la Bucureşti, criticul de artă Petre Oprea şi dl. prof. dr. arh. Emil Barbu Popescu
 • 1998 ianuarie la Braşov – Muzeul de Artă – vernisată de Excelenţa Sa dl. Giles Deguy ambasadorul Canadei la Bucureşti şi criticul de artă dl. I. Haşdeu.
 • 1997 – ISRAEL – IERUSALIM
  Lucrări prezentate în expoziţii cu tematică ecleziastică – 19 sept. 2003 – Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus (jud. Braşov)
 • 1998 – DANEMARCA, NORVEGIA, SUEDIA
  În premieră în salonul Vaporului de croazieră M/S Polarys în 4 iulie 1998 sub pavilion norvegian. Lucrări prezentate în expoziţii cu tematică ecleziastică – 19 sept. 2003 – Mănăstirea Brâncoveanu -Sâmbăta de Sus (jud. Braşov).
 • 1999 – GRECIA ŞI SFÂNTUL MUNTE ATHOS
  După o muncă „non stop” şi chiar în ore târzii din noapte, am izbutit să desenez toate mănăstirile din Athos şi o mare parte din schituri, chilii şi sihăstrii, portrete al monahilor din Sfântul Munte. Subiectul a interesat publicul şi în egală măsură clerul
 • 2000 – Constanţa – expoziţie de grup pe 2 iunie la teatrul Elpis, sponsorizată de Consulatul General al Greciei din Constanţa
 • 2000 – Muzeul de Artă din Constanţa
 • 2001 – Muzeul de Artă din Tulcea (cu arh. Ion Teodor desenele din Athena)
 • 2001 – Palatul Patriarhal – vernisată de Prea Fericitul Teoctist la 4 decembrie, sub patronajul Ministerului Culturii şi Cultelor.
 • 2002 – Durău (jud. Neamţ) – vernisată de IPS Daniel Mitropolitul Moldovei şi Secretarul de Stat dl. Laurenţiu Tănase la 20 septembrie.
 • 2003 – Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus (jud. Braşov) – vernisată de IPS Anania Mitropolitul Transilvaniei şi Secretarul de Stat dl. Laurenţiu Tănase la 19 septembrie.
 • 2003 – Expoziţie permanentă la Mănăstirea Dervent (jud. Constanţa), tablouri donate
 • 2002 – TURCIA ŞI ÎN SPECIAL CAPPADOCIA ŞI ISTAMBUL
  Lucrări prezentate în expoziţii cu tematică ecleziastică -19 sept. 2003 – Mănăstirea Brâncoveanu -Sâmbăta de Sus (jud. Braşov).
  Aceste tablouri vor forma obiectul unei expoziţii în anul viitor (2004) cu condiţia să mă ajute Cel de Sus şi…. cei de jos (să nu fie indiferenţi).
  Cu 5 ani înainte de pensionare în plină „vânătoare de vrăjitoare” am fost solicitat de IPS Antim Nica Arhiepiscopul Dobrogei şi Dunării de Jos, să proiectez un Muzeu pe ruinele fostei stareţii de la m-rea Cocoş.
  Totul a pornit la risc, iar echipa încropită ştia aceasta, dar nu ştiau că vor termina. Sfârşitul a fost un „Happy End”. Muzeul a orientat caracterul cultural al mănăstirii el conţinând volume, manuscrise de inestimabilă valoare privind în mod direct viaţa spirituală din Dobrogea.
  Pensionarea mea m-a scutit de acele anexe profesionale, cum erau machete de prezentare confecţionate din diferite materiale şi la diferite scări pentru diferite „ocazii”.
  Ca pensionar timpul începuse să-mi aparţină dar nu sub lozinca „Timpul înseamnă bani”. Îmi era subordonat începând cu această etapă, şi astfel am început incursiunile în alte culturi ale lumii. Mi-am dovedit că cele două pasiuni „desenul – direct – la faţa locului” (la varice), – expresia aparţine uni pescar înrăit întâlnit în Balta Brăilei” şi dorul de a apropia spaţiile geografice şi pe oamenii ieşiţi în cale.
  Totuşi cunoştinţele profesionale de arhitect restaurator crescut la şcoala domnilor arhitecţi Ştefan Balş şi Radu Udroiu, poate şi vârsta înaintată, m-a îndemnat să fac fapte bune. Astfel am fost determinat să ajut la proiectarea şi apoi la urmărirea de şantier la două din mănăstirile la care am avut ocazia să le concep. Una este Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Valea Mare – j ud. Covasna, iar a doua, Mănăstirea Dervent din Ostrov – j ud. Constanţa.
  La elaborarea proiectelor s-a format o echipă 100% non profit. Din ea fac parte arhitecţii Ion Teodor, Georgeta Dimitriu, Lucian Mihăescu, subsemnatul şi ingineri de diferite specialităţi. De notat că majoritatea erau deja pensionari, în acest caz timpul nu mai este material, el este însăşi viaţa! Şefiile de proiect şi le-a asumat arh. Ion Teodor. Lucrările la aceste două ansambluri Mănăstireşti sunt încă în curs de realizare şi cu ajutorul lui Dumnezeu sper să le văd finisate.

CONCLUZII

La vârsta de 80 de ani şi 5 luni începi să te speli de păcate de multe şi felurite feluri.

Parcurgând realizările din viaţa mea ca într-o tablă de materii poate cele ilustrate ar merita câte o scurtă staţionare în faţa unor tablouri îngrijit prezentate. Posed peste 1500 de tablouri care pot fi sortate în aşa fel ca să facă obiectul unor albume ilustrate cu mici adaosuri un fel de „hai hu”. Aş dori să fiu înştiinţat în cazul în care s-ar găsi această modalitate de rezolvare prin Uniunea Arhitecţilor.

Cu stimă,
DAN CORNELIU

PREMII ŞI DISTINCŢII

 • 1938: PREMIUL I PE TARĂ ÎN CADRUL CONCURSULUI ŞCOLAR-CULTURAL
 • 1939: SECŢIA DE DESEN DUPĂ NATURĂ – „TINERIMEA ROMÂNĂ”
 • 1958: PARTICIPARE LA EXPOZIŢIA DE LA PARIS PRIVIND CONSTRUCŢII DE CULT DIN R.P.R. – IAR „MĂRUL DE AUR” ACORDAT DE U.N.E.S.C.O. PENTRU TOATE MĂNĂSTIRILE PICTATE ÎN EXTERIOR DIN MOLDOVA ŞI BUCOVINA SE AFLĂ ÎN CLISIARNIŢA ANSAMBLUL MĂNĂSTIRII MOLDOVIŢA
 • 1967: PREMIUL C.S.C.A.S. PENTRU SCHIŢA DE SISTEMATIZARE A MUNICIPIULUI CONSTANŢA (ŞEF DE PROIECT)
 • 2002: CETĂŢEAN DE ONOARE A MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI
 • 2003: CETĂŢEAN DE EXCEPŢIE AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA (21 MAI)
 • 2003: DIPLOMA DE ONOARE A O.A.R. , FILIALA DOBROGEA (31 MAI)