Preluat de pe site-ul ortodox Razbointrucuvant.ro
Scrisoarea Înaltpreasfinţitului Teofan de susţinere a părintelui Efrem

Preacuvioşiei Sale,
Preacuviosului Părinte EFREM,
Stareţul Sfintei Mănăstiri Vatoped
şi cinstitei sale obşti

Preacuvioase Părinte Stareţ Efrem,
Venerabilă obşte a Sfintei Mănăstiri Vatoped,

Cu puţin timp înainte de Sărbătoarea Naşterii Domnului am aflat despre decizia autorităţilor judiciare elene cu privire la emiterea unui mandat de arestare preventivă a Preacuvioşiei Voastre, părinte duhovnicesc a peste 100 de vieţuitori ai Sfintei Mănăstiri Vatoped.Am nădăjduit că este vorba despre o eroare judiciară care va fi curând elucidată şi Preacuvioşia Voastră veţi continua nestingherit lucrarea de egumen al mănăstirii. Din păcate, s-a ajuns la întemniţare, închisoarea fiind locul în care Preacuvioşia Voastră aţi petrecut slăvita sărbătoare a Naşterii Domnului şi ziua de Anul Nou.

Această tristă realitate m-a determinat să vă trimit scrisoarea de faţă ca un umil gest de împreună participare la durerea Preacuvioşiei Voastre, a frăţimii Mănăstirii Vatoped şi a numeroase persoane din lumea ortodoxă care şi-au manifestat mâhnirea faţă de nedreptatea şi abuzul la care sunteţi supus.

Prin voia lui Dumnezeu, vă cunosc, Preacuvioase Părinte Efrem, de mulţi ani. Pelerinajele Sfinţiei Voastre în România şi cele câteva zile pe care le-am petrecut în Mănăstirea Vatoped în anul 2010 m-au ajutat să percep în Preacuvioşia Voastră un părinte în adevăratul sens al cuvântului, un mărturisitor curajos, înţelept şi smerit al Bisericii Dreptmăritoare.

Am remarcat la Preacuvioşia Voastră o harismă cu totul specială în coordonarea vieţii duhovniceşti într-o obşte monahală de excepţie, formată din monahi de mai multe naţionalităţi. Bucuria sesizată pe chipurile monahilor într-o obşte mănăstirească cu reguli stricte trăite în autentic duh ascetic arată darul cu care v-a înzestrat Dumnezeu de călăuzire a monahilor spre taina Împărăţiei Cerurilor trăită ca pregustare încă din această lume.

În timpul celor câteva zile petrecute în Sfânta Mănăstire Vatoped am luat aminte la sutele de pelerini care zilnic erau primiţi în marea lavră. Împovăraţi cu greutăţile vieţii, pelerinii veniţi din Grecia sau din alte ţări găsesc în incinta mănăstirii pe care o coordonaţi un spaţiu adevărat de odihnă duhovnicească, de libertate lăuntrică, stări atât de necesare într-o lume obosită şi înrobită în nenumărate chipuri. Asistarea duhovnicească a pelerinilor, găzduirea şi hrana acestora necesită o implicare permanentă a egumenului, osteneală asumată cu dragoste şi jertfă, prin mila Domnului, de Preacuvioşia Voastră.

O lucrare frumoasă desfăşurată de mulţi ani de Sfânta Mănăstire Vatoped sub coordonarea Preacuvioşiei Voastre cuprinde vizite cu caracter misionar în diferite locuri ale Creştinătăţii Ortodoxe şi editarea unor texte filocalice de excepţie. Amintesc aici ambianţa duhovnicească trăită de preoţi, monahi, monahii şi credincioşi cu ocazia a două vizite pe care le-aţi efectuat în Mitropolia Olteniei pe vremea când slujeam ca mitropolit în acea regiune, precum şi editarea şi tipărirea în limba greacă, cu traducere românească de către Mănăstirea Vatoped, a textului Everghetinosului, volumele I şi II, cu binecuvântarea Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei.

Organizarea unei obşti monahale exemplare, ospitalitatea duhovnicească şi materială oferită unui număr impresionant de închinători şi lucrarea de mărturisire a credinţei în spaţiul panortodox sunt trei din multele daruri cu care a binecuvântat Dumnezeu persoana Preacuvioşiei Voastre, daruri despre care doresc a da mărturie în aceste clipe dificile prin care treceţi dimpreună cu obştea Mănăstirii Vatoped şi cu cei care vă iubesc, vă apreciază şi vă sunt alături.

Preacuvioase Părinte Arhimandrit Efrem,

În aceste zile legate de Sărbătoarea Naşterii Domnului şi de Anul Nou, 2012, Preacuvioşia Voastră vă aflaţi întemniţat. Dureros, nedrept şi trist. De ce se întâmplă, ceea ce se întâmplă? Ce taină este aceasta? Ce jertfă se săvârşeşte? Dumnezeu singur cunoaşte raţiunea acestei situaţii dureroase şi nedrepte pentru Preacuvioşia Voastră, pentru frăţimea Mănăstirii Vatoped, pentru întreaga obşte a Sfântului Munte, pentru toţi cei care vă cunosc, vă apreciază, vă iubesc şi se roagă lui Dumnezeu pentru eliberarea grabnică.

Nedumerirea şi îngrijorarea multor creştini este mare în ceea ce priveşte situaţia prin care treceţi, prin prisma a cel puţin două întrebări la care se aşteaptă răspuns. De ce a fost nevoie de o arestare preventivă în cazul unei persoane ce nu prezintă nici cel mai mic risc pentru nimeni? Şi, de ce, oare, această arestare preventivă a avut loc în Ajunul Sărbătorii Naşterii Domnului?

Sunt lucruri care nasc îngrijorări majore în sufletele noastre. În acest sens, pe lângă compasiunea ce o simţim faţă de Preacuvioşia Voastră, Părinte Arhimandrit Efrem, ne întrebăm dacă nu cumva asistăm la un act inedit de nedreptate faţă de Biserica Ortodoxă, atunci când un reprezentant de mare cinste al Sfântului Munte Athos este astfel tratat în ţara sa.

Cu gândul la această întrebare care frământă sufletele multora, suntem alături de Preacuvioşia Voastră, Părinte Efrem, prin rugăciuni, în greaua încercare în care vă aflaţi. Monahilor Sfintei Mănăstiri Vatoped le doresc aflarea curajului celui duhovnicesc şi mărturisitor împreună cu venerabilul lor stareţ, nădăjduind în dreptatea cea după Dumnezeu.

✞ Teofan Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

2 ianuarie 2012, Sărbătoarea Sfântului Silvestru, Episcopul Romei, şi a Sfântului Serafim de Sarov