de Sf. Ioan Iacob Hozevitul

Aruncându-ne în urmă
Ochii noştrii sufleteşti
Către anii din vechime
A vieţii creştineşti,
Mintea noastră se uimeşte
De sfinţenia de-atunci,
Limba fară grai rămâne,
Ne simţim ca nişte prunci.
Căci vedem păgânătatea
Dând război necontenit
Adunările creştine
Din Apus şi Răsărit.
Şi aflăm credinţa sfântă
Ca un foc atunci arzând
Iar Biserica în culmea
Biruinţelor şezând.
Adâncindu-ne mai tare
În trecutul departat
Al Bisericii creştine
Gândul nostru stă mirat:
Uriaşi vedem în faţă
Pe străbunii credincioşi,
Noi suntem pe lângă dânşii
Toţi, pitici neputincioşi

Fruntea lor având cununa
Razelor dumnezeieşti
Ni se apleacă de ruşine
Ochii noştri cei trupeşti.
Mici la suflet, mari la patimi,
Noi aproape nu-ndrăznim
Să mai cugetăm la Slava
Noului Ierusalim!
Despre viaţa minunată
A celor „întâi născuţi”
Lumea astăzi nu mai ştie,
Sfinţii stau necunoscuţi!
Astăzi traistele ştiinţei
S-au umplut cu născociri,
Iar de tainele credinţei
Lumea nu mai are ştiri!
Toata străduinţa lumii
Este spre a dovedi
Că „Materia e totul,
Duhul n-are unde fi”!
Cât de mult se mai înşeală
Cel numit „Cuvântător”
Oare cearcă numai „firea”
Neştiind pe „Făcător”!