Sf. Liturghie – Adormiti
Pomelnic cu numele persoanelor decedate, pe care le pomeneşte preotul în timpul Sfintei Liturghii fiind cea mai mare rugăciune ce se poate face pentru un suflet răposat.

Sf. Liturghie – Vii
Pomelnic cu numele persoanelor în viaţă pe care le pomeneşte preotul în timpul Sfintei Liturghii fiind cea mai mare rugăciune ce se poate face pentru o persoană.

Sfântul Maslu
Pentru însănătoşirea celor bolnavi.

Parastas
Pomenire care se face pentru cei adormiţi, la anumite perioade de timp de la înmormântarea lor.

Acatist
Pentru împlinirea unor dorinţe sau cereri speciale ale celor vii, ca de exemplu: examene, căsătorie etc.

Acatiste, Sf. Liturghie, Sf. Maslu, Parastase
În practica ortodoxă există mai multe feluri de pomelnice şi anume: Sf. Liturghie pentru vii, Sf. Liturghie pentru adormiţi, Acatistul, Sf. Maslu şi Parastasul.

Dintre acestea, cea mai importantă este pomenirea la Sf. Liturghie, căci, aşa cum spunea şi Părintele Arsenie Papacioc, „nu poate exprima mintea omenească valoarea şi foloasele Sfintei Liturghii nici măcar în parte”, iar vorbind despre cele trei lucruri care sunt necesare oricărui creştin pentru a se mântui arăta că acestea sunt: spovedania, milostenia şi pomenirea la cât mai multe Sfinte Liturghii.

În fiecare moment al vieţii noastre, dar mai ales în clipele de grea încercare, fiecare dintre noi avem nevoie de ajutorul Prea Milostivului Dumnezeu, dar acest ajutor îl putem primi numai dacă îl cerem prin rugăciune. În acest sens este foarte importantă atât rugăciunea noastră personală, cât şi a celor care şi-au închinat întreaga viaţă slujirii lui Dumnezeu – preoţii şi călugării – care prin apropierea lor permanentă de Dumnezeu pot fi mijlocitorii noştri în faţa Divinităţii. Modalitatea tradiţională de a cere rugăciunile acestora este alcătuirea unui pomelnic care cuprinde numele de botez ale celor pentru care dorim să fie înălţate rugăciuni înaintea lui Dumnezeu, fie ei vii sau adormiţi, membrii ai familiei, rude, prieteni şi chiar duşmani.
* Acest serviciu de trimitere mesaje-pomelnice prin intermediul siteului mănăstirii Dervent a fost creat special pentru acele persoane, care, din anumite motive, nu pot ajunge pentru a înmâna personal preotului pomelnicele de pomenit la Sfintele Rugăciuni.

Un alt motiv este acela că mesajul-pomelnic ajunge la manastire instantaneu şi astfel poate fi pomenit mai repede decât atunci când este trimis prin scrisoare sau prin mandat postal.

Donaţiile Dvs. care însoţesc aceste pomelnice sunt bineprimite, oricare ar fi suma.


Sumele de bani se vor trimite prin mandat poştal pe adresa mănăstirii:

MANASTIREA DERVENT,
Jud. CONSTANTA, Sat GALITA,
Cod Poştal 907224,
pe numele Bandarica Gelu (0723.582.711)
cu specificaţia „pomelnic trimis prin site” adăugând şi numele si e-mailul dvs si data de trimitere a pomelnicului
.

sau în următoarele conturi bancare:

BANCA TRANSILVANIA – Constanţa,
Cod SWIFT: BTRLRO 22

Cont LEI – Cod IBAN RO02BTRL01401205897468XX
Cont EUR – Cod IBAN RO48BTRL01404205897468XX
Cont USD – Cod IBAN RO74BTRL01402202897468XX

Cod Fiscal Manastirea Dervent: 10993041

cu specificaţia „pomelnic trimis prin site” adăugând şi numele si e-mailul dvs si data de trimitere a pomelnicului.

Pomelnicele mai pot fi printate şi trimise prin plic poştal la adresa mănăstirii.