În inima „smeritului” şade dracul greceşte.

Proverb românesc