I.   Pentru Papişti

După cel din urma articol al Simbolului credinţei, să se adauge şi acestea:

Adaug din nou a mărturisi împreună cu sfânta Evanghelie, că Duhul Sfânt purcede numai dela Tatăl, şi prin urmare leapăd adăogirea papistă: «Şi dela Fiul».

Mărturisesc că cea mai înaltă autoritate în Biserica lui Hristos este Sinodul icumenic, şi numai lui se poate da însuşirea de negreşitor (infailibil). Iară nicidecum vre-o persoană oarecare, ori cine ar fi, nu poate să-şi însuşească aceste drepturi.

Crez şi mărturisesc, că rugăciunile şi milosteniile celor vii pentru cei adormiţi în credinţă şi mai ales întrunite fiind cu Jertfa cea fără de sânge a Răscumpărătorului lumii, ajută sufletelor trecute din această vieaţă, mijlocind pentru ei iertare dela Dumnezeu. Iară dogma despre purgator sau focul curăţitor, o recunosc de născocire netemeinică.

În fine, crez şi mărturisesc toate acele ce învaţă a crede şi a mărturisi sfânta Biserică ortodoxă; şi declar prin aceasta, că voiu păzi această credinţă în toată vieaţă mea şi o voiu preda şi fiilor mei, ca o moştenire neperitoare. Pentru care şi adeverez cu propria mea subscriere.