Întru’nceput era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul Dumnezeu era.

Acesta era dintru’nceput la Dumnezeu;

toate printr’Însul s’au făcut şi fără El nimic nu s’a făcut din ceea ce s’a făcut.

In 1:1-3