de Mihai Eminescu

Nădejde şi-ntărire
şi zid de mântuire
pe tine câştigându-te,
îngenunchem rugându-te:
de chinuri ce ne bântuie,
Marie, tu ne mântuie!

O, Sfântă Marie!
Tu, maica durerilor,
regina tăriilor,
tăria soliilor,
izvoru-ndurărilor
luceafăr al mărilor,
îndură-te, pleacă-te,
nădejdea corăbiei,
învingerea sabiei,
limanul sărmanilor
şi soarele anilor,
balsamul răniţilor,
norocul iubiţilor,
o, dă-ne tărie,
Sfântă Marie!

Iisuse Hristoase,
de oameni iubitorule,
Mântuitorule,
izvor mântuirilor,
de acum şi pururea
şi-n vecii vecilor!