Skip to main content

RUGĂCIUNE LA VREME DE ISPITĂ

RUGĂCIUNE LA VREME DE ISPITĂ

În orice împrejurare te-ai afla, de bucurie, de întristare, lipsă ori bunăstare, înalţă gândul smerit şi inima curată către Dumnezeu, aducându-I laudă, mulţumire ori cerere, şi El, Care ascultă chemările sincere şi curate, nu te va trece cu vederea.    Doamne, Doamne, Cel ce ai îngăduit diavolului să ispitească în rai pe strămoşii noştri Adam şi […]

RUGĂCIUNE DE MULŢUMIRE

RUGĂCIUNE DE MULŢUMIRE

În orice împrejurare te-ai afla, de bucurie, de întristare, lipsă ori bunăstare, înalţă gândul smerit şi inima curată către Dumnezeu, aducându-I laudă, mulţumire ori cerere, şi El, Care ascultă chemările sincere şi curate, nu te va trece cu vederea.    Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea şi îndurarea, Care ai nemăsurată milă, nespusă […]

RUGĂCIUNI ÎNAINTE DE ÎMPĂRTĂŞIREA CU DUMNEZEIEŞTILE TAINE

RUGĂCIUNI ÎNAINTE DE ÎMPĂRTĂŞIREA CU DUMNEZEIEŞTILE TAINE

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori).    Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.    Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi; Doamne, curăţeşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluieşte (de trei ori). […]

RUGĂCIUNI DE MULŢUMIRE DUPĂ ÎMPĂRTĂŞIREA CU DUMNEZEIEŞTILE TAINE

RUGĂCIUNI DE MULŢUMIRE DUPĂ ÎMPĂRTĂŞIREA CU DUMNEZEIEŞTILE TAINE

După ce vei primi împărtăşirea sfântă a făcătoarelor de viaţă Daruri, laudă adu şi mulţumire mare şi cu căldură Domnului te roagă: Slavă Ţie, Doamne,Slavă Ţie, Doamne,Slavă Ţie, Dumnezeul nostru! Rugăciunea întâi, a Sfântului Vasile cel Mare    Mulţumesc Ţie, Doamne Dumnezeul meu, că nu m-ai lepădat pe mine, păcătosul, ci m-ai învrednicit a fi părtaş […]

RUGĂCIUNE ÎNAINTE DE CĂLĂTORIE

RUGĂCIUNE ÎNAINTE DE CĂLĂTORIE

Înainte de a începe o călătorie, zi această rugăciune cu toată credinţa şi evlavia:    Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce eşti calea, adevărul şi viaţa, şi ai călătorit împreună cu robul Tău Iosif, precum şi cu cei doi ucenici care au mers la Emaus, Însuţi, Stăpâne, călătoreşte şi cu mine robul tău, binecuvântându-mi drumul. […]

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL CUVIOS STELIAN, OCROTITORUL COPIILOR ŞI AL MAMELOR

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL CUVIOS STELIAN, OCROTITORUL COPIILOR ŞI AL MAMELOR

„Cuvioase Părinte Stelian, sprijinitorul şi călăuzitorul în rugăciunile noastre, patimile trupeşti biruind şi împreună cu îngerii locuind, priveşti neîncetat mărirea cea gătită sfinţilor, de lumina cerească umplându-te. Acum, în slava cerească vieţuind şi înaintea Împăratului Hristos stând, nu uita pe credincioşii care cu îndrăzneală înalţă rugăciuni şi cer sprijinul tău. Cel ce de la sânul maicii […]

RUGĂCIUNE PENTRU DUHOVNIC

RUGĂCIUNE PENTRU DUHOVNIC

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, care pe desfrânatul şi pe tâlharul i-ai primit, primeşte şi rugăciunea mea pentru robul Tău duhovnicul meu (N) ales de Tine să poarte povara păcatelor mele în faţa Ta, aşa precum Tu porţi povara lumii întregi în faţa Tatălui Ceresc. Iartă-i toate greşelile lui pentru dragostea şi jertfa stăruitoare, […]

RUGĂCIUNE PENTRU NEAMUL ROMÂNESC

RUGĂCIUNE PENTRU NEAMUL ROMÂNESC

de Părintele Gheorghe Calciu Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte venim la tine, Doamne, cu pocăinţă şi durere în inimi, să ne rugăm pentru poporul nostru românesc. Intră, Doamne, ca un împărat ceresc în ţara noastră şi în neamul nostru şi-l scapă, Iisuse de uneltirile vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Că prigoneşte vrăjmaşul […]

RUGĂCIUNE PENTRU TĂMĂDUIREA MÂNDRIEI

RUGĂCIUNE PENTRU TĂMĂDUIREA MÂNDRIEI

O, mare bineplăcute al lui Hristos, sfinte omule al lui Dumnezeu Alexie, care cu sufletul stai în cer înaintea Tronului Domnului, iar pe pământ săvârşeşti minuni felurite cu harul cel dat ţie de Sus! Caută cu milostivire spre cei ce stau înaintea sfintei tale icoane şi se roagă cu umilinţă, cerând de la tine ajutor […]

RUGĂCIUNEA CUVIOSULUI ARSENIE CEL MARE PENTRU DĂRUIREA SMERENIEI

RUGĂCIUNEA CUVIOSULUI ARSENIE CEL MARE PENTRU DĂRUIREA SMERENIEI

Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare O, sfinţite cap, îngere pământesc, omule ceresc, agonisitorule al liniştirii, iubitorule al tăcerii, cuvioase şi de Dumnezeu purtătorule părinte al nostru Arsenie! La tine cădem şi ne rugăm: roagă-te Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos să ne dăruiască nouă, păcătoşilor şi nevrednicilor robilor Săi, toate darurile Sale cele de […]

RUGĂCIUNE CĂTRE DOMNUL IISUS HRISTOS PENTRU DOBÂNDIREA RĂBDĂRII DE CĂTRE CEL CĂZUT ÎN PATIMI

RUGĂCIUNE CĂTRE DOMNUL IISUS HRISTOS PENTRU DOBÂNDIREA RĂBDĂRII DE CĂTRE CEL CĂZUT ÎN PATIMI

Minunatule Ziditor, Stăpâne Iubitorule de oameni, Multmilostive Doamne cu inimă înfrântă şi smerită Te rog acestea: nu Te îngreţoşa de ruga mea păcătoasă, nu lepăda lacrimile şi suspinările mele; auzi-mă ca pe cananeeanca, nu mă trece cu vederea cum n-ai trecut-o pe desfrânată; arată şi asupra mea, a păcătosului, mare mila iubirii Tale de oameni, […]