Skip to main content

ACATISTUL SFÂNTULUI ACOPERĂMÂNT AL NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU

ACATISTUL SFÂNTULUI ACOPERĂMÂNT AL NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU

zi de prăznuire – 1 octombrie Condacele şi Icoasele Condacul 1Împărătesei celei alese mai înainte de veci, împărătesei celei mai înalte decât toată făptura cerului şi a pământului, care a venit oarecând la rugăciune la biserica din Vlaherne şi se ruga pentru cei din întuneric, acesteia, şi noi, cu credinţă şi cu umilinţă îi serbăm […]

CANON DE POCĂINŢĂ PENTRU CEL CĂZUT ÎN DESFRÂNARE

CANON DE POCĂINŢĂ PENTRU CEL CĂZUT ÎN DESFRÂNARE

Cântarea I Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.   Cred cuvântul Tău, Doamne, că în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi, care n-au nevoie de pocăinţă. Învredniceşte-mă, dar, şi pe mine, să mă pocăiesc cu adevărat. Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.   Hristoase, Mântuitorul meu, departe de Tine mi-am […]

RUGĂCIUNE PENTRU TĂMĂDUIREA MÂNDRIEI

RUGĂCIUNE PENTRU TĂMĂDUIREA MÂNDRIEI

O, mare bineplăcute al lui Hristos, sfinte omule al lui Dumnezeu Alexie, care cu sufletul stai în cer înaintea Tronului Domnului, iar pe pământ săvârşeşti minuni felurite cu harul cel dat ţie de Sus! Caută cu milostivire spre cei ce stau înaintea sfintei tale icoane şi se roagă cu umilinţă, cerând de la tine ajutor […]

RUGĂCIUNEA CUVIOSULUI ARSENIE CEL MARE PENTRU DĂRUIREA SMERENIEI

RUGĂCIUNEA CUVIOSULUI ARSENIE CEL MARE PENTRU DĂRUIREA SMERENIEI

Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare O, sfinţite cap, îngere pământesc, omule ceresc, agonisitorule al liniştirii, iubitorule al tăcerii, cuvioase şi de Dumnezeu purtătorule părinte al nostru Arsenie! La tine cădem şi ne rugăm: roagă-te Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos să ne dăruiască nouă, păcătoşilor şi nevrednicilor robilor Săi, toate darurile Sale cele de […]

RUGĂCIUNE CĂTRE DOMNUL IISUS HRISTOS PENTRU DOBÂNDIREA RĂBDĂRII DE CĂTRE CEL CĂZUT ÎN PATIMI

RUGĂCIUNE CĂTRE DOMNUL IISUS HRISTOS PENTRU DOBÂNDIREA RĂBDĂRII DE CĂTRE CEL CĂZUT ÎN PATIMI

Minunatule Ziditor, Stăpâne Iubitorule de oameni, Multmilostive Doamne cu inimă înfrântă şi smerită Te rog acestea: nu Te îngreţoşa de ruga mea păcătoasă, nu lepăda lacrimile şi suspinările mele; auzi-mă ca pe cananeeanca, nu mă trece cu vederea cum n-ai trecut-o pe desfrânată; arată şi asupra mea, a păcătosului, mare mila iubirii Tale de oameni, […]

RUGĂCIUNE CĂTRE PREA SFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU A CELUI CĂZUT ÎN PATIMI, LA VREME DE NECAZ ŞI ÎNTRISTARE

RUGĂCIUNE CĂTRE PREA SFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU A CELUI CĂZUT ÎN PATIMI, LA VREME DE NECAZ ŞI ÎNTRISTARE

alcătuită de episcopul Nicolae Velimirovici   Valuri de patimi mă împresoară; mare necaz şi strâmtorare îmi umplu sufletul o, Întru-tot Sfântă Maică, linişteşte sufletul meu cu pacea Fiului tău şi alungă deznădejdea şi întristarea sufletului meu cu harul Său. Potoleşte furtuna păcatelor mele care mă frig precum un vierme în foc şi stinge-i flăcările. Umple-mi inima […]