Skip to main content

ACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL Şl EVANGHELIST IOAN

26 Septembrie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Veniţi toate popoarele creştineşti pe „Fiul Tunetului” să-l lăudăm, pe Apostolul şi Evanghelistul loan, cel ce a scris şi a tunat dogmele dumnezeieşti în toată lumea, căruia cu credinţă şi cu evlavie din inimă să-i strigăm: Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite! […]

ACATISTUL SFÂNTULUI ALEXIE

17 martie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Prea cuviosului şi mult nevoitorului, al lui Hristos, Alexie, acum din suflet să-i aducem prinos de laude şi cu dorire să-i strigăm: Bucură-te, Prea Cuvioase Părinte Alexie! Icosul 1Îngerii din cer s-au mirat văzând nevoinţele tale şi răbdarea cea mare şi, primind duhul tău în […]

ACATISTUL SFINTEI CUVIOASE MUCENIŢE TOMAIDA

14 Aprilie – Acatistul izbăvirii celor chinuiţi de îndreptăţirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Multe flori a odrăslit Dreapta Credinţă şi toate de Taină, dar ca Tomaida, nevasta cea întocmai cu monahiile, apărătoarea cea prea tânără a fecioriei, păstrătoarea de Aur […]

ACATISTUL PREASFÂNTULUI ŞI DE VIAŢĂ FĂCĂTORULUI DUH

Ziua prăznuirii, Duminica Pogorarii Sfântului Duh, a Cinzecimii sau a Rusaliilor După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Veniţi toţi credincioşii să preaslăvim pogorarea Sfântului Duh. Cel Care din sânurile Tatălui a purces asupra Apostolilor, acoperind ca şi cu nişte ape pământul de cunoştinţa lui Dumnezeu şi învrednicind de harul cel de-viaţă-făcător al […]

ACATISTUL PREACUVIOSULUI PĂRINTE PORFIRIE NOUL FĂCĂTOR DE MINUNI

2 decembrie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Pe Părintele nostru Porfirie, făcătorul de minuni, care a împărţit mană din pustia binecuvântată a Sfântului Munte celor ce flămânzeau în pustia duhovnicească a lumii, veniţi să îl lăudăm, binecredincioşilor, şi pentru rugăciunile pe care le înalţă Domnului pentru mântuirea neamului creştinesc să îi […]

ACATIST DE MULŢUMIRE

După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Împărate al veacurilor, Cel ce nu suferi stricăciune, Tu ţii în dreapta Ta toate cărările vieţii omeneşti cu puterea proniei Tale celei mântuitoare. Îţi mulţumim pentru binefacerile Tale cele arătate şi cele ascunse, pentru viaţa pământească şi pentru cereştile bucurii ale împărăţiei Tale. Arată-ne şi de […]

ACATISTUL SFINŢILOR APOSTOLI PETRU SI PAVEL

29 iunie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Pe cei ce împreună cu oamenii s-au arătat mai înainte îngereşte cugetând, şi acum cu îngerii fiind, cu cântări îngereşti şi lui Dumnezeu cuvioase, să lăudăm pe întâi stătătorii Apostolilor, ca pe cei ce sunt izbăvitorii sufletelor noastre, strigând: Bucuraţi-vă Petru şi Pavele, Apostolilor! Icosul 1Fără […]

ACATISTUL SFINŢILOR 40 DE MUCENICI

9 martie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Apărătoarei întruniri pentru credinţă, Mucenicilor patruzeci, care în iezerul Sevastiei s-au aruncat de inchinătorii la idoli, veniţi să praznuim cu dragoste pomenirea lor. Că vrednici sunt a ne izbăvi de toată primejdia prin rugăciuni către Dumnezeu şi să cântăm: Bucură-te, ceata prealuminată a Mucenicilor! Icosul […]

ACATISTUL SFÂNTULUI SFINŢITULUI MUCENIC CIPRIAN

Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina 2 octombrie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Cela ce mai înainte ai fost învăţător răutăţii, şi te-ai arătat Arhiereu prin cinstita fecioară Iustina, şi ca un păstor înţelept, din spinii înşeăciunii ai înflorit ca o […]

ACATISTUL SFÂNTULUI IOAN DE KRONSTADT

După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Celui ales între preoţi, minunatului mijlocitor, dumnezeiescului Ioan, păstorului şi învăţătorului, celui ce s-a arătat împăraţilor iubitor şi întristaţilor mângâietor, celui ce a luminat pământul Rusiei şi toată viaţa sa a dăruit-o slujirii lui Dumnezeu şi a aproapelui îndreptând mulţimea păcătoşilor spre pocăinţă, multor bolnavi tămăduire […]

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH CALINIC DE LA CERNICA

27 august După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Ierarhe Calinic, veseleşte sufletele celor credincioşi şi atingerea de racla sfintelor tale moaşte sfinţeşte simţurile şi dăruieşte tămăduiri; pentru aceasta, după datorie, te cinstim pe tine şi cu bucurie îţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înţelepţite! Icosul […]

ACATISTUL SFÂNTULUI FANURIE

27 august După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Apărătorului credinţei ortodocşilor, marelui Mucenic Fanurie, să-i aducem din inimă mărturisiri de mulţumire toţi, care prin ale lui înţelepte învăţături ne-am luminat cu credinţa şi să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni! Icosul 1Poporul cel credincios cunoscând mulţimea minunilor tale, prin care ai […]