Skip to main content

ACATISTUL ÎNGERULUI PĂZITOR

ACATISTUL ÎNGERULUI PĂZITOR

După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Sfinte Îngere, cel ce eşti ales de Domnul Dumnezeu spre paza sufletului meu, eu, nevrednicul, îndrăznesc să-ţi aduc cântări de laudă, iar tu, că cel ce ai îndrăzneală către Împăratul Cerului, apără-mă de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, izbăveşte-mă de toate nevoile şi necazurile, ca să strig […]

ACATISTUL SFÂNTULUI MARELUI MUCENIC GHEORGHE PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ

ACATISTUL SFÂNTULUI MARELUI MUCENIC GHEORGHE PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ

23 aprilie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Mult nevoitorului al lui Hristos, Marelui Mucenic Gheorghe, acum toţi din suflet să-i cântăm, lăudându-l pe el în Sfinţitele locaşuri, ca pe un preastrălucit mare soare al mucenicilor; şi ca unul apărător al credincioşilor şi ajutător, cu credinţă să-i strigăm: Bucură-te, Mare Mucenice Gheorghe! Icosul […]

ACATISTUL CUVIOSULUI PĂRINTELUI NOSTRU STELIAN

ACATISTUL CUVIOSULUI PĂRINTELUI NOSTRU STELIAN

26 noiembrie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Iubite al lui Hristos, făcătorule de minuni, grabnic ajutătorule al nostru, cuvioase părinte, slăvind pe Dumnezeu, Cel ce te-a sfinţit pe tine din sânul maicii tale, cele de laudă aducem ţie. Din toate nevoile scapă-ne pe noi, cei ce grăim către tine: Bucură-te, Sfinte Steliane, […]

ACATISTUL DE POCĂINŢĂ PENTRU PRUNCI AVORTAŢI

ACATISTUL DE POCĂINŢĂ PENTRU PRUNCI AVORTAŢI

După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Mielule al lui Dumnezeu, Cela ce ridici păcatele lumii, auzi tanguirea mea şi ia aminte la durerea inimii mele, ridică de la mine povara cea apăsătoare a păcatelor mele; Cela ce ai purtat neputinţele noastre, primeşte întru pocăinţă pe cea care se cucereşte Ţie, rugându-se şi […]

ACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL ANDREI, CEL ÎNTÂI CHEMAT

ACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL ANDREI, CEL ÎNTÂI CHEMAT

30 noiembrie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Pe ucenicul cel întâi chemat şi următorul Patimilor lui Hristos, pe Andrei apostolul, fratele lui Petru, să-l lăudăm credincioşii, ca pe cel ce pe păgâni din înşelăciune i-a întors la botez. Pentru aceasta îi cântăm: Bucură-te, Sfinte Andreie, apostole! Icosul 1Sufletul meu cel tulburat de […]

ACATISTUL SFÂNTULUI ÎNTÂIULUI MUCENIC ŞI ARHIDIACON ŞTEFAN

ACATISTUL SFÂNTULUI ÎNTÂIULUI MUCENIC ŞI ARHIDIACON ŞTEFAN

27 decembrie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Apostole al lui Hristos cel mai întâi între diaconi, întărire Mucenicilor, cel ce marginile lumii le-ai Sfinţit cu chinurile şi minunile tale; sufletele credincioşilor le-ai luminat, pe cei ce te cinstesc cu credinţă mântuieşte-i din toate nevoile, ca să cântăm ţie: Bucură-te, întâiule Mucenice şi […]

ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC HARALAMBIE

ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC HARALAMBIE

10 februarie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Alesule din ceata arhiereilor, mare mucenice Haralambie, dorind a-ţi aduce cântări de laudă simţindu-mă nevrednic şi cu împuţinarea graiului omenesc, tu care porţi nume întocmai cu darul dat de la Preaputernicul Dumnezeu, a fi luminător de bucurie, luminează-mi cugetul şi dă putere graiului meu […]

ACATISTUL SFÂNTULUI NECTARIE TAUMATURGUL

ACATISTUL SFÂNTULUI NECTARIE TAUMATURGUL

9 noiembrie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Pe steaua cea nou strălucitoare a Ortodoxiei, pe al Bisericii nou zid de apărare, cu bucurie în inimi să îl lăudăm. Slăvit fiind de lucrarea Duhului, izvorăşti tămăduiri şi har bogat; pentru aceea îi strigăm: Bucură-te, Părinte Nectarie! Icosul 1Om purtătator al bucuriilor celor cereşti, […]

ACATISTUL SFÂNTULUI SERAFIM DE SAROV, MARE FĂCĂTOR DE MINUNI

ACATISTUL SFÂNTULUI SERAFIM DE SAROV, MARE FĂCĂTOR DE MINUNI

2 ianuarie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Făcatorule de minuni şi preaminunate Cuviosule cel ales al lui Hristos, grabnic ajutătorule şi rugătorule al nostru, Sfinte Părinte Serafime, mărind pe Domnul cel ce te-a preaslăvit pe tine, cântare de laudă iţi aducem ţie. Tu dar, ca cel ce ai mare îndrăzneală către […]

ACATISTUL SFÂNTULUI PROOROC ILIE

ACATISTUL SFÂNTULUI PROOROC ILIE

20 iulie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Tu, cel ce ai fost alesul Domnului pentru întoarcerea lui Israel de la închinarea lui Baal, aspru mustrător al împăraţilor nelegiuiţi strălucind cu văpaia râvnei pentru Dumnezeu atotţiitorul, cu sfintenia vieţii şi a minunilor, cel ce te-ai ridicat cu trupul la ceruri şi vei […]

ACATISTUL SFINTEI PREACUVIOASE NOASTRE MAICI MARIA EGIPTEANCA

ACATISTUL SFINTEI PREACUVIOASE NOASTRE MAICI MARIA EGIPTEANCA

1 aprilie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1Îngerul luminii şi luceăfarul pustiei cele de laudă să-i aducem, noi, care ne minunăm de nevoinţele ei cele mai presus de fire. Iar tu, ca ceea ce ai biruit pe Veliar cu puterea Crucii şi cununa slavei ai dobândit-o de la Dumnezeu, roagă-te Stăpânului […]