a căror prăznuire se face la 8 iulie.

LA VECERNIA MICĂ
La Doamne, strigat-am…

Stihirile, glasul 4:
Astăzi, adunarea dreptcredincioşilor cu cântări de
laudă slăveşte pe mucenicii lui Hristos, pe Epictet – preotul
cel înţelept şi pe Astion – ucenicul cel mult râvnitor,
perechea cea prealăudată, slava călugărilor şi podoaba
mucenicilor (de 2 ori).

click aici pentru descarcare fisier PDF cu aceasta slujba