S-a făcut altădată adunare la Sketis, iar fraţii, dorind să-l încerce, îl dispreţuiau, zicând:– Ce caută şi negrul ăsta printre noi?El ascultă în tăcere. Înainte de a se despărţi, i-au zis:– Avvo, nu te-ai tulburat deloc adineaori?– Ba da, dar n-am zis nimic. Pentru avva Moise, Patericul Egiptean